Doradztwo

doradztwo

Jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych świadczę usługi doradcze dla firm i instytucji, a także osób prywatnych.

Doradztwo może mieć charakter jednorazowy jak również może mieć formę stałej, systematycznej współpracy.

Zakres doradztwa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):

 • wdrożenie PPK w firmie,
 • doradztwo i szkolenia z zakresu PPK.

Umowy cywilnoprawne:

 • konstrukcja umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem specyfiki klienta
  (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menadżerskie),

 • audyt umów o dzieło,

 • rozliczanie wynagrodzeń - odprowadzanie składek ZUS, pobieranie zaliczek na podatek dochodowy, KUP

 • prawo autorskie,

 • stawka minimalna godzinowa i ewidencje czasu pracy,

Program Płatnik i korygowanie dokumentów ZUS:

 • wdrożenie programu Płatnik w firmie,

 • nauka obsługi programu Płatnik dla osób początkujących,

 • wyjaśnianie nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych na podstawie tzw. „Zawiadomień o błędach” – w tym szkolenia
  z zakresu korygowania dokumentów ZUS,

 • audyt dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS (np. przy przejęciach, fuzjach, przejęciach obsługi kadrowo-płacowej z biura rachunkowego do działu personalnego w firmie itp.),

 • wsparcie przy bieżącej pracy w programie.

Kontrole ZUS:

 • przygotowanie firmy do kontroli ZUS,

 • przygotowanie skorygowanej dokumentacji zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi na podstawie protokołu.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia:

 • doradztwo i konsulting w zakresie optymalizacji zatrudnienia w firmie.

Zasiłki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zasady opłacania składek z działalności a uzyskiwanie prawa do zasiłków, obliczanie podstawy i ustalanie wysokości zasiłku
  (doradztwo dla przyszłych mam prowadzących działalność).

Od 2019r. oferuję nową usługę – wsparcie firm przy przygotowaniu raportów informacyjnych ZUS RIA.

Zapraszam do współpracy firmy i instytucje.